Thiệp Ghi Chú

Hình tiêu đề

Thiệp Ghi Chú Tỏa Sáng

105mm x 148mm | giấy 600gsm.

Sớ giấy đẹp và dày. Gồm bao thư miễn phí kèm theo.

10 Thiệp Ghi Chú từ xx đ

  • Thiệp ghi chú được ân cần cắt gọt.
  • Thiệp được làm từ loại giấy cao cấp từ Italy. Với cấu trúc và sự hài hòa đẹp mắt, chưa có ấn phẩm nào đẹp hơn - điều này có nghĩa nó cần phải được viết lên. Chắc chắn những ghi chú cảm ơn của bạn có ý nghĩa hơn nhiều.
  • Giấy không tráng phủ, sớ giấy tự nhiên cao cấp.
  • Bạn chọn 8 chỉ màu.
  • Giấy 600gsm, độ dày gấp đôi làm cú chạm chắc chắn hơn.

Các màu

Chọn màu

1

Thiết kế

Diễn giải Thiết kế

1

NHẬN MẪU ẤN PHẨM MIỄN PHÍ

Tôi nhận mẫu
1

Đăng Ký Nhận Bản Tin

Chúng tôi sẽ gởi bản tin hàng tháng cho bạn