Thiệp Chúc Mừng

Thiệp Chúc Mừng Cá Nhân Hóa cho những dịp của bạn

Với Thiệp Chúc Mừng Cá Nhân Hóa bạn có thể thực hiện từ trong lẫn ngoài - cùng bao thư

Hình 01

Giấy dày

  • Giấy 340gsm
  • Bề mặt Satin làm cho màu in nổi bật
  • Không tráng phủ mặt trong để có thể viết lên

Tạo sự đa dạng bằng In Vô Cực

  • In từng thiệp với mỗi thiết kế khác nhau
  • Chỉnh theo ý mọi phần của Thiệp Chúc Mừng
  • Thêm logo hay thông điệp vào mặt sau
  • Bao gồm luôn chữ viết tay ở mặt trong

Gởi thiệp đã cá nhân hóa theo kiểu cách

  • Bao thư trắng miễn phí kèm theo
  • Bao thư kim Vàng, Bạc và Kraft có sẵn
  • Hoặc bạn thử bao thư Nổi Màu hay Nổi Màu Kiể
Hình tiêu đề

Thiệp Chúc Mừng

105 x 148mm | giấy 340gsm.

Bao gồm bao thư kèm miễn phí

25 Thiệp giá từ

Thiệp Chúc Mừng Giữ Gìn Giá Trị

Thiệp cảm ơn, thiệp sinh nhật, hay các loại thiệp khác luôn nhắn rằng “Bạn thật tuyệt vời” -  Một thiệp với lời chúc cá nhân hóa sẽ đi vào cuộc sống.

1

NHẬN MẪU ẤN PHẨM MIỄN PHÍ

Tôi nhận mẫu
1

Đăng Ký Nhận Bản Tin

Chúng tôi sẽ gởi bản tin hàng tháng cho bạn