Poster

Hình tiêu đề

Hãy gây sự chú ý

Để các sự kiện chính của bạn nằm ở trung tâm sân khấu.

Từ các triển lãm quan trọng cho tới quảng cáo đều phải được nhìn thấy.

  • Có tới 50 mẫu thiết kế sẵn cho từng sự kiện miễn phí đang chờ bạn.
  • Poster được in nhiều màu hai mặt với chi phí không đổi.
  • Hoàn hảo để gắn lên tường, cửa, cửa sổ hay bảng hiệu.
  • Giấy bền chắc khó nhàu, cong.

Giấy của chúng tôi

Nay đã nhiều loại hơn cho thương hiệu của bạn.

Thiết Yếu

25 tờ từ xxx đ

Nâng Cao

25 tờ từ xxx đ

Ánh Kim

25 tờ từ xxx đ

NHẬN MẪU ẤN PHẨM MIỄN PHÍ

Tôi nhận mẫu
1

Đăng Ký Nhận Bản Tin

Chúng tôi sẽ gởi bản tin hàng tháng cho bạn