Danh Thiếp Nguyên Bản

350gsm, giấy cao cấp

50 tấm từ 175.000đ

Siêu hạng là tiêu chuẩn

Dày hơn danh thiếp bình thường của bạn, Danh Thiếp Nguyên Bản là tiêu chuẩn mới cho danh thiếp thông thường. Chạm êm, hoàn thiện xuất sắc, giấy cao cấp nâng tầm giá trị. Mọi sự giới thiệp của bạn mang đầy ấn tượng.

 • Định lượng 350gsm
 • Bề mặt matt hoặc bóng

Gồm 2 kích thước:

 • Chuẩn (84 x 55mm)
 • Vuông (65 x 65mm)
Đặt Hàng Trên Shop

 •                 Hướng dẫn Danh Thiếp Chuẩn 

   

   

                 Download File Thiết Kế

                         Photoshop-01.png

     

              Illustrator-01.png 

      
       

              InDesign-01.png

                              
             

            JPG-01.png

      
   

                       

   Nếu bạn cần giúp đỡ, đọc thêm Hướng dẫn của chúng tôi

     

 •                 Hướng dẫn Danh Thiếp Vuông

   

   

                  Download File Thiết Kế

                           Photoshop-01.png

     

              Illustrator-01.png 

      
       

              InDesign-01.png

                              
             

            JPG-01.png

      
   

                          

   Nếu bạn cần giúp đỡ, đọc thêm Hướng dẫn của chúng tôi

   


NHẬN MẪU ẤN PHẨM MIỄN PHÍ

Tôi nhận mẫu
1

Đăng Ký Nhận Bản Tin

Chúng tôi sẽ gởi bản tin hàng tháng cho bạn