Bưu Thiếp Siêu Hạng

Hình tiêu đề

Chắc chắn vượt trội. Cực kỳ ấn tượng

Giấy chắc “không thể gập”. Với loại danh thiếp này bạn chỉ muốn giữ nó. Để có những cái lắc đầu trầm trồ bạn có thể thêm kim vàng và kim bạc cho nó.

  • Giấy dày 350–400gsm
  • Cảm xúc và chắc chắn
  • Cán phủ mềm mại
  • Tùy chọn kim Vàng hay Bạc để tạo ngạc nhiên
  • Cán phủ hai mặt tạo lớp bảo vệ
  • Để viết lên được, một mặt sẽ không cán phủ
  • Sẵn cho tất cả các khổ Bưu Thiếp

Bưu Thiếp Theo Kích Thước

Bưu Thiếp của chúng tôi giờ đây đã đa dạng kích thước

Bưu Thiếp Nhỏ (A6)

Bưu Thiếp Nhỏ (A6)

25 bưu thiếp từ xxx đ
(chưa VAT)

Bưu Thiếp Vuông

Bưu Thiếp Vuông

25 bưu thiếp từ xxx đ
(chưa VAT)

Bưu Thiếp DL

Bưu Thiếp DL

25 bưu thiếp từ xxx đ
(chưa VAT)

Bưu Thiếp Trung

Bưu Thiếp Trung

25 bưu thiếp từ xxx đ
(chưa VAT)

Bưu Thiếp A5

Bưu Thiếp A5

25 bưu thiếp từ xxx đ
(chưa VAT)

1
1

NHẬN MẪU ẤN PHẨM MIỄN PHÍ

Tôi nhận mẫu
1

Đăng Ký Nhận Bản Tin

Chúng tôi sẽ gởi bản tin hàng tháng cho bạn