Bưu Thiếp Kim

Hình tiêu đề

Làm Bưu Thiếp thật lộng lẫy

Nhận được những cái lắc đầu trầm trồ với kim Vàng hay bạc khi được thêm vô. Thử nó trên chữ, hình, logo hay bất cứ đâu! Bề mặt cán phủ của giấy siêu hạng sẽ làm phôi kim chiếu sáng.

  • Giấy Siêu Hạng dày 350–400gsm
  • Bề mặt cán phủ êm
  • Thêm kim vàng hay bạc để sánh với thương hiệu của bạn
  • Để viết lên được, không cán phủ một mặt
  • Cán phủ hai mặt mức phí không đổi
  • Sẵn với tất cả các khổ Bưu Thiếp

Bưu Thiếp Theo Kích Thước

Bưu Thiếp của chúng tôi giờ đây đã đa dạng kích thước

Bưu Thiếp A6

Bưu Thiếp A6

25 bưu thiếp từ xxx đ
(chưa VAT)

Bưu Thiếp Vuông

Bưu Thiếp Vuông

25 bưu thiếp từ xxx đ
(chưa VAT)

Bưu Thiếp DL

Bưu Thiếp DL

25 bưu thiếp từ xxx đ
(chưa VAT)

Bưu Thiếp Trung

Bưu Thiếp Trung

25 bưu thiếp từ xxx đ
(chưa VAT)

Bưu Thiếp A5

Bưu Thiếp A5

25 bưu thiếp từ xxx đ
(chưa VAT)

1
1

NHẬN MẪU ẤN PHẨM MIỄN PHÍ

Tôi nhận mẫu
1

Đăng Ký Nhận Bản Tin

Chúng tôi sẽ gởi bản tin hàng tháng cho bạn