Blog

Mẹo Kinh Doanh

6-11 Giờ tối bạn làm gì?

Mỗi ngày, hàng triệu người làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Trong khi hầu hết mọi người nghỉ ngơi, những người làm việc từ 6-11 giờ tối dành buổi tối của họ để làm thêm công việc thứ 2 – như thiết kế, chế tạ ...

1