Blog

Mẹo Kinh Doanh

3 Công ty có văn hóa doanh nghiệp mới lạ

Những nhân viên trung thành với văn hóa doanh nghiệp của bạn sẽ tạo nền tảng cho doanh nghiêp phát triển vượt bậc. Nhưng làm thế nào để bạn khiến cho nhân viên của mình trung thành với doanh nghiệp của bạn từ những bước đầu? Đó là một câu hói khó.

Mẹo Kinh Doanh

6-11 Giờ tối bạn làm gì?

Mỗi ngày, hàng triệu người làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Trong khi hầu hết mọi người nghỉ ngơi, những người làm việc từ 6-11 giờ tối dành buổi tối của họ để làm thêm công việc thứ 2 – như thiết kế, chế tạ ...

1