Bao Thư

Khổ Nhỏ

Bao Thư Nhỏ

Bao Thư Nhỏ

50.000 đ (49000 chưa VAT)

Gồm màu trắng, trắng Tỏa Sáng, kraft, đỏ, ánh vàng và bạc - bao thư này phù hợp với Bưu Thiế A6, Thiệp Mời, Tờ Rơi hay Thiệp Chúc Mừng.

Kích thước: 155 x 110mm
Đóng gói: 25 Bao Thư

Xem Bao Thư Nhỏ
Bao Thư Nhỏ Nổi Màu

Bao Thư Nhỏ Nổi Màu

50.000 đ (49000 chưa VAT)

Bao tư cổ điển có tráng màu mặt trong. Nó làm Bưu Thiế A6, Thiệp Mời, Tờ Rơi hay Thiệp Chúc Mừng trở nên sống động.

Kích thước: 155 x 110mm
Đóng gói: 25 Bao Thư

Xem Bao Thư Nhỏ Nổi Màu
Bao Thư Nhỏ Nổi Màu Kiểu

Bao Thư Nhỏ Nổi Màu Kiểu

50.000 đ (49000 chưa VAT)

Bao thư cổ điển trắng mang lại sự ngạc nhiên, thiết kế kiểu cách màu sắc mặt trong, hoàn hảo cho Bưu Thiế A6, Thiệp Mời, Tờ Rơi hay Thiệp Chúc Mừng trở nên sống động.

Kích thước: 155 x 110mm
Đóng gói: 25 Bao Thư

Xem Bao Thư Nhỏ Nổi Màu Kiểu
1

Khổ Trung

Bao Thư Trung

Bao Thư Trung

50.000 đ (49000 chưa VAT)

Gồm màu trắng, trắng Tỏa Sáng, kraft, đỏ, ánh vàng và bạc - bao thư này phù hợp với Bưu Thiế A6, Thiệp Mời, Tờ Rơi hay Thiệp Chúc Mừng.

Kích thước: 184 x 133mm
Đóng gói: 25 Bao Thư

Xem Bao Thư Trung
Bao Thư Trung Nổi Màu

Bao Thư Trung Nổi Màu

50.000 đ (49000 chưa VAT)

Bao tư cổ điển có tráng màu mặt trong. Nó làm Bưu Thiế A6, Thiệp Mời, Tờ Rơi hay Thiệp Chúc Mừng trở nên sống động.

Kích thước: 184 x 133mm
Đóng gói: 25 Bao Thư

Xem Bao Thư Trung Nổi Màu
Bao Thư Trung Nổi Màu Kiểu

Bao Thư Trung Nổi Màu Kiểu

50.000 đ (49000 chưa VAT)

Bao thư cổ điển trắng mang lại sự ngạc nhiên, thiết kế kiểu cách màu sắc mặt trong, hoàn hảo cho Bưu Thiế A6, Thiệp Mời, Tờ Rơi hay Thiệp Chúc Mừng trở nên sống động.

Kích thước: 184 x 133mm
Đóng gói: 25 Bao Thư

Xem Bao Thư Trung Nổi Màu Kiểu
1

Khổ Khác

Bao Thư Vuông

Bao Thư Vuông

50.000 đ (49000 chưa VAT)

Hoàn hỏa cho Bưu Thiếp Vuông, Tờ Rơi Vuông và Thư Mời Vuông. Gồm trắng và trắng Tỏa Sáng.

Kích thước: 125mm x 125mm
Đóng gói: 25 Envelopes

Xem Bao Thư Vuông
Bao Thư DL

Bao Thư DL

50.000 đ (49000 chưa VAT)

Bao thư chuyên nghiệp này với kiểu nắp kim cương (cổ điển) hay nắp ngang (hiện đại). Nó phù hợp cho Giấy Tiêu Đề và Tờ Rơi DL.

Kích thước: 220 x 110mm
Đóng gói: 25 Bao Thư

Xem Bao Thư DL
Bao Thư C5

Bao Thư C5

50.000 đ (49000 chưa VAT)

Bao thư này phù hợp với Bưu Thiếp A5, Tờ Rơi A5 và Thiệp Mời A5. Gồm trắng và trắng Tỏa Sáng.

Kích thước: 229mm x 162mm
Đóng gói: 25 Bao Thư

Xem Bao Thư C5
1
Hình

Gởi bao thư theo kiểu cách

Bạn có nói nhiều điều bằng Bao Thư. Bạn muốn truyền tải một thông điệp VIP? Bạn có thể chọn kiểu cổ điền Bao Thư DL với nắp kiểu kim cương hay thẳng. Có thể bạn muốn làm nổi bật một ngày trọng đại của ai đó? Bạn chọn Bao Thư Nổi Màu (xanh lá, xanh dương, hồng hoặc cam ở mặt trong), nó sẽ làm thay cho bạn.

Bao Thư của chúng tôi rất hoàn hảo với các ấn phẩm ấn tượng - từ Bưu Thiếp, Tờ Rơi cho đến Thư Mời và tất cả các thư tín quan trọng.

  • Bao Thư Nhỏ Small A6 (155 x 110mm)
  • Bao Thư Trung (184 x 133mm)
  • Bao Thư Vuông (125 x 125mm)
  • Bao Thư DL (220 x 110mm)
  • Bao Thư C5 (229 x 162mm)
1

NHẬN MẪU ẤN PHẨM MIỄN PHÍ

Tôi nhận mẫu
1

Đăng Ký Nhận Bản Tin

Chúng tôi sẽ gởi bản tin hàng tháng cho bạn